Kom jouw fractie kiezen op de ALV!

Beste Partijgenoten,

 

Zoals jullie waarschijnlijk weten ben ik voorgedragen voor plaats vijf op de kieslijst van onze partij voor de gemeenteraad van Amsterdam. Met het zeer positieve advies van de kandidatencommissie ben ik heel blij:

 

Jorrit is vanaf 2010 fractievoorzitter voor GroenLinks in de deelraad Centrum. Hij heeft strategisch inzicht en veel kennis van de lokale politieke verhoudingen. Jorrit is een goed debater; hij is verbaal en analytisch sterk en denkt en reageert snel. Jorrit zoekt de publiciteit en heeft bewezen GroenLinks zichtbaar te kunnen maken. Hij maakt zich dossiers snel eigen en is op veel portefeuilles inzetbaar, zowel op sociaal, groen als vrijzinnig. De commissie ziet Jorrit als waardevolle kracht binnen een fractie door zijn energie, gedrevenheid en vermogen GroenLinks zichtbaar te maken.

 

Ik hou van Amsterdam, en heb me de afgelopen jaren als een vis in het water gevoeld, zowel binnen GroenLinks, als in de deelraad, als op straat. Ik vond en vind het leuk en eervol om met en namens jullie te verschil te mogen maken voor onze stad.

 

Ik heb ontzettend veel zin om als onderdeel van de gemeenteraadsfractie me hard te blijven maken voor onze idealen.

 

Graag zou ik me bijvoorbeeld inzetten om ervoor te zorgen dat de vele innovatieve ideeën die er zijn om ervoor te zorgen dat huurwoningen beter geïsoleerd worden, of dat ze in hun eigen energie kunnen voorzien, straks in Amsterdam eerder regel dan uitzondering zijn. Daarbij gaat het ook om het om tafel krijgen van maatschappelijke spelers in Amsterdam zoals corporaties, banken en energiemaatschappijen.

 

Ik heb nog veel meer ideeën en prioriteiten voor onze stad. Ook die vind je op deze site.

 

De ALV is op zaterdag aanstaande, in het IJburg College (Pampuslaan 1).

Vanaf 10 uur stellen we het verkiezingsprogramma vast, en vanaf 13:30 wordt de kandidatenlijst vastgesteld.

 

Ik heb vertrouwen in de afweging van de commissie, en in het oordeel van de ALV, maar ik wil natuurlijk geen risico nemen, en daarnaast zou ik het natuurlijk gewoon leuk vinden als jullie er zijn!

 

Voel je een haast onbedwingbare behoefte om deze mail door te sturen aan je eigen netwerk? Be my guest!

 

Hopelijk tot op de ALV!

 

Hartelijke groeten,

 

Jorrit Nuijens

Waarom ik Jorrit aanbeveel

Jeanine van Pinxteren

GroenLinks Amsterdam gaat zaterdag een nieuwe gemeenteraadsfractie kiezen. Voor mij is Jorrit Nuijens een essentiële kandidaat.

 

Samen met Jorrit heb ik de deelraadsverkiezing van 2010 voor het stadsdeel Centrum getrokken. Hij was de campagneleider, en samen hebben we vorm gegeven aan de meest succesvolle campagne van GroenLinks in Amsterdam. We behaalden een winst van 33% in het stadsdeel en werden daarmee ruim de grootste partij.

 

Dat kwam niet in de laatste plaats door de tomeloze inzet van Jorrit. Hij dacht aan alles: hoe willen we naar buiten treden, wanneer gooien we iemands persoonlijke kwaliteiten in de strijd, waar moeten we allemaal bij zijn, en wat is daar onze boodschap.

 

We hebben toen steeds overgebracht dat een hectisch, gehyped stadsdeel als Centrum het beste kon worden bestuurd door een ervaren, rustige, verstandige bestuurder van GroenLinks.

 

Als Jorrit zich meldt voor een functie, gaat hij er altijd meer dan 100% voor! Hij heeft veel energie, hij heeft een groot strategisch inzicht, hij kan een heel goed verhaal houden dat staat als een huis.

 

Hij heeft lef, èn hij blijft nadenken, zodat hij ook altijd kan bijsturen.

 

Na de succesvolle verkiezingen volgden succesvolle coalitiebesprekingen. Die werden in Centrum in het openbaar gevoerd, wat niet altijd handig is. De rolverdeling was strak: Jorrit was de angry young man die de GroenLinks-punten scherp op tafel legde – maar met handvatten voor de anderen om ze op te pakken – zodat ik als beoogd stadsdeelvoorzitter dan uiteindelijk met een bindende tekst kon komen. In het Parool beklaagde een van de onderhandelaars van de andere partijen zich over het ‘door de wol geverfde duo Van Pinxteren-Nuijens’ dat zo sterk in onderhandelen was. Als eerste

van de stadsdelen hadden wij de coalitiebesprekingen rond.

 

Jorrit werd fractievoorzitter in de deelraad en daarmee de politiek leider in de raad. Fractievoorzitter van de grootste partij, met een in het begin nog wankele coalitie omdat er weinig politieke ervaring was in onze coalitie, en weinig lijn in de beide andere fracties.

 

Hij heeft de afgelopen drie jaar de benen uit zijn lijf gelopen om bij alle belangrijke issues de coalitie op een lijn te krijgen, de steun te organiseren door niet alleen zelf te willen binnenhalen, maar ook de andere partijen wat te gunnen. En door daar als het moest dag en nacht mee bezig te zijn.

 

Door te zorgen dat er op het juiste moment iets in de krant kwam, of het juist uit de krant te houden door potentiele bananenschilletjes op tijd op te ruimen. Door de buurt in te trekken als GroenLinks een stap verder wilde gaan dan de andere partijen.

 

Draagvlak organiseren, in de stad en in de raad, dat kan Jorrit als geen ander.

 

Dat heeft ons, GroenLinks in het Centrum, geen windeieren gelegd. We hebben echte GroenLinks- issues op een zichtbare en herkenbare manier door de raad gekregen. Het afgelopen – derde - jaar van de coalitie was – zoals het hoort – het ‘oogstjaar’: de Bereikbare Binnenstad (het verkeersplan dat echt kiest voor voetganger en fietser), een goed duurzaamheidsplan, autoparkeren meer onder de grond dan ooit eerder in het stadsdeel, en heel veel aandacht voor fietsparkeren als speerpunt met waar het nodig is stallingen ondergronds.

 

Maar het ging niet alleen om de groene issues. Het ging in ons stadsdeel waar de bestuurders en de raad de laatste jaren van conflict naar blunder naar hijgerig media-zondebok-moment stuntelden, ook om bestuursstijl. Jorrit is er een meester in om het DB de ‘vloer te geven’ om te laten zien dat je ook op een collegiale manier met elkaar kunt omgaan, dat je ook transparant, open èn duidelijk kunt zijn in de omgang met alle belanghebbenden in het stadsdeel. Hij doet dat zonder dat GroenLinks daardoor aan zichtbaarheid of herkenbaarheid inboet, en dat is knap, zeker voor de grootste fractie.

 

Het zijn al deze kwaliteiten van Jorrit die mij al snel duidelijk maakten dat hij meer in de mars had. Hij heeft hard gewerkt, veel geleerd en daarmee zijn kwaliteiten nog enorm verbeterd. Nu is hij rijp voor de volgende stap: gemeenteraadslidmaatschap voor GroenLinks Amsterdam. GroenLinks heeft landelijk het afgelopen jaar een moeilijke tijd doorgemaakt. Maar in de steden waar wij meebestuurden hebben we het dankzij mensen als Jorrit steeds heel goed gedaan.

 

Dat moet zo blijven.

 

Jeanine van Pinxteren

Stadsdeelvoorzitter Amsterdam Centrum/Oud-gemeenteraadslid

Rutger, van harte!

De afgelopen zes weken heb ik de grote eer en het immense genoegen gehad, om campagne te mogen voeren voor het lijsttrekkerschap van GroenLinks Amsterdam.

Die campagne is ten einde. Het verschil is niet groot, maar de uitslag is duidelijk: Rutger Groot Wassink is de overtuigende winnaar. Hoewel het referendum technisch niet bindend is, is het evident dat de winnaar van het referendum meer democratische legitimatie heeft, dan een lijsttrekker zou hebben die verkozen is door de Algemene Ledenvergadering.

Ik zal me daar uiteraard dan ook niet kandideren.

Ik ken Rutger goed. Ik neem die beslissing dan ook in de wetenschap dat GroenLinks Amsterdam in Rutger een ervaren lijsttrekker heeft, met drive en ideeën!

Ik ben aan deze campagne begonnen om drie redenen: ik hou van Amsterdam, ik weet dat GroenLinks het verschil maakt voor Amsterdam, en ik geloof dat ik daar een bijdrage aan kan leveren.

Van al die dingen ben ik nog meer overtuigd dan ik al was.

Dat ik net niet als winnaar uit de bus ben gekomen doet dan ook niets af aan mijn trots op de campagne die ik heb mogen voeren, trots op het grote aantal leden dat op me gestemd heeft, en trots op de publieke en actieve steun van veel GroenLinksers waar ikzelf als politicus grote bewondering voor heb.

Ik wil al die mensen hartelijk danken voor de steun en het vertrouwen. Ik ga ervanuit dat jullie er, net als ik, naar uitkijken om met Rutger de straat op te gaan om ons Amsterdam en onze idealen dichterbij te brengen.

Rutger, van harte gefeliciteerd met je overwinning! Ik weet zeker dat je, in de raad en in de campagne, onze idealen scherp neer kunt zetten, en met evenveel verve de vloer aan kan vegen met liberale drogredeneringen, als met sociaaldemocratische labbekakkerigheid.

Kom maar op, we zijn er klaar voor!

Warme groet,

Jorrit Nuijens

 

Uit mijn tenen: Wie ik ben, en wat ik doe

Fractievoorzitter GroenLinks Centrum: Verbinden

Politieke betrokkenheid komt bij mij uit mijn tenen. Ik kan niet tegen onrecht. Nooit gekund. Ik ben altijd op zoek geweest naar manieren om verschil te maken. Nooit heb ik dat met zoveel voldoening, en zoveel plezier mogen doen, dan de afgelopen jaren als fractievoorzitter van GroenLinks in Amsterdam Centrum.

Sinds 2010 mag ik mijn tijd wijden aan de vraag hoe we onrecht kunnen bestrijden, hoe we zorgen dat we dat herkenbaar doen, en wat de beste strategie is om meerderheden bij elkaar te boksen.

Als fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij gebruik ik daarvoor durf, daadkracht en energie. Ik heb daarbij ook bewezen bindend leiding te kunnen geven. Ondanks evidente politieke verschillen bestuurt sinds 2010 een harmonieuze coalitie, maar met GroenLinks herkenbaar aan het hoofd.

We slagen erin om als grootste fractie het bindmiddel in een coalitie te zijn, én zichtbaar en herkenbaar te blijven. Dat betekent niet alleen herkenbare profilering voor de fractie, maar ook de rust en de ruimte creëren om Jeanine laten schitteren als burgemeester van de Binnenstad.

Als fractievoorzitter moet je, zeker in een coalitie, op meerdere borden tegelijk kunnen schaken. Vaak draait het fractievoorzitterschap om investeren in onderling vertrouwen en persoonlijke relaties, naast de politieke strategie. Als je met open vizier, gericht op samenwerking én vanuit idealisme politiek bedrijft kun je als bestuurspartij zichtbaar en herkenbaar blijven, en toch concrete doelen bereiken.

Campaigner, Activist en Theatermaker: Energie en Passie

Na de middelbare school studeerde ik voor acteur en theaterregisseur in Californië. Ik wilde aangrijpend, wereldschokkend theater maken, dat mensen aan het denken zet. De praktijk was oppervlakkiger. Natuurlijk viel er prachtig theater te maken, maar de maatschappelijke impact was miniem. Het ‘preken’ geschiedt voornamelijk voor eigen parochie.

Gelukkig bood Californië in de Bush-jaren meer dan voldoende gelegenheid om mijn maatschappelijk engagement op te storten. Naast mijn studie was ik als organisator actief in campagnes voor gelijke homorechten, tegen de oorlog in Irak, en lokaal voor de California Green Party. Door grassroots organisatie wonnen we meerdere gemeenteraadszetels en verloren we de burgemeestersverkiezingen met slechts een half procent.

Ik dacht mezelf in het idealistische San Francisco helemaal gevonden te hebben. Een meer Amsterdamse ervaring kan ik me buiten Amsterdam niet voorstellen. Maar in California lonkte de kans op een energiezuinig leven op het platteland, vlakbij de stad. Ik was op weg om een idealistisch theatermaker en groene campagnetijger te worden, met een minieme CO2 afdruk en zoveel mogelijk zelf verbouwd voedsel. Familieomstandigheden en een immigratiestelsel dat geen homoseksuele relaties erkent beslisten in 2006 anders.

Manager: Daadkracht en Teamgeest

Sinds 2006 woon ik weer in Amsterdam. Waar en hoe ik hier bij kon dragen aan een betere wereld was me niet meteen duidelijk. Als bedrijfsleider van het watersportbedrijf van mijn familie waren er voldoende uitdagingen; reorganisatie, de economische crisis. Omdat ik zowel de klantrelaties, als de contacten met leveranciers en grote hotels en andere partners beheerde werd van mij een hoge mate van flexibiliteit en stressbestendigheid gevraagd, en vooral het vermogen snel te kunnen schakelen.

Ik leerde er ook om een team van te leiden, en om in een organisatie met meerdere bewegende delen zoveel mogelijk 1 lijn te bewaren, richting 1 doel. Ik deed dat door voor iedereen ruimte te laten, soms actief ruimte te creëren, en af en toe de ruimte te beperken. Kortom, uitdagingen zat, maar het voldeed niet aan mijn behoefte aan zingeving.

Sinds 2008 ben ik dan ook actief als lid van GroenLinks. Ik was drie verkiezingen op rij campagneleider in Amsterdam Centrum. In 2010 was ik met Femke Roosma, Arend Hamstra en Rutger Groot Wassink initiatiefnemer van de actie Rood Werkt Ook, voor een duidelijk linkse profilering. De derde verkiezing, voor het stadsdeel en de gemeenteraad in 2010, wonnen we in het Stadsdeel Centrum met een overtuigende 25%. Dat deden we door gericht en energiek campagne te voeren, zeer herkenbaar op straat aanwezig te zijn, en specifieke plannen en voorstellen met en voor buurten en wijken te doen.

Groen want Links

GroenLinks is de meest linkse partij van Nederland. Waarom? Omdat onze groene idealen links zijn. Onze idealen gaan over het eerlijk delen van ons meest schaarse goed: onze leefomgeving. Wij zijn als GroenLinksers niet alleen solidair met mensen die nu, hier zijn, maar ook met toekomstige generaties en met mensen die aan de andere kant van de wereld wonen.

Wij knokken voor wat kwetsbaar is. Wij knokken niet alleen voor de alleenstaande moeder, zodat die met de fiets en betaalbaar OV vandaag snel op haar werk kan komen, maar juist ook voor de mensen die niet voor zichzelf op kunnen komen omdat ze nu nog niet geboren zijn, of die in een textielfabriek in Bangladesh werken. Wij verbinden als enigen groene en linkse thema’s, en lokale thema’s aan grote mondiale problemen. Het groene dak om de hoek gaat over de verdroging van de Sahel, en het duurzaam inkoopbeleid van de gemeente gaat over solidariteit met arbeiders in verre landen.

GroenLinks knokt niet alleen voor de kwetsbaren van elders, of de kwetsbaren van morgen: ook als je het hebt over mensen die het nu, in Nederland zwaar hebben wij de beste voorstellen om hun situatie te verbeteren. Als ons hele programma uit zou worden gevoerd, dan verschuiven wij bijvoorbeeld de belastingdruk van arbeid zeer drastisch naar vervuiling. Dat is niet alleen een ecologische maatregel, maar de grootste economische herverdeling die wie dan ook ooit heeft voorgesteld. Voor Joop den Uyl betekende links zijn; “iedereen een biefstuk en een auto voor de deur”. Voor mij betekent het: iedereen bestaanszekerheid, schone lucht, een fiets, toegang tot duurzame oplossingen en natuur om de hoek. Er is geen kostbaarder en schaarsere openbare ruimte dan die van Amsterdam, en bijna geen vuilere lucht. Het is uit solidariteitsoverwegingen terecht dat we dus ook de lucht, en de openbare ruimte eerlijk delen.

Soms treffen duurzame maatregelen, zoals hogere parkeertarieven, mensen met een lager inkomen harder dan de rijken, maar door de markt te dwingen tot betaalbare duurzame oplossingen, worden die ook steeds goedkoper. Ook het bijstandsgezin in een sociale huurwoning kan zo profiteren van elektrisch vervoer, of een lagere energierekening. De overheid heeft de mogelijkheid om de wereld te vormen, en hoeft die niet alleen maar te volgen. Het gaat er niet om, of we mensen faciliteren in wat ze gewend zijn, maar of we ze voldoende betaalbare alternatieven bieden. En er is geen duurzamer en betaalbaarder alternatief dan de fiets.

Ik kies voor een Amsterdam dat duurzaam, schoon en goedkope mogelijkheden biedt. Zodat de zwaksten van vandaag, morgen een kansrijkere wereld bieden. Daarin zijn onze groene idealen onafscheidelijk van onze linkse idealen.

 

Idealen voor Amsterdam

Amsterdam: Voor een Groene Wereld

Vanuit de hele wereld kijken mensen naar Amsterdam. Vanwege onze tolerantie, onze cultuur, onze architectuur. Amsterdam moet diezelfde voorbeeldrol nemen als het gaat om klimaat. De urgentie van het groene dak is dezelfde als die van de verdroging van de Sahel.

De gemeente speelt een spin-in-het-web rol door informatiestromen bij elkaar te brengen en partners met elkaar om tafel te vragen. Door het verminderen van regeldruk, ambtelijke ondersteuning en een betere informatiepositie worden bewoners geholpen zelf bij te dragen aan de verduurzaming van hun huis, straat, of wijk. Als het niet anders kan legt de gemeente verduurzaming dwingend op aan grote ondernemingen.

Energiebesparing

 • Amsterdam neemt het initiatief om met verhuurders, huurders, banken en energiemaatschappijen een “gebouwgebonden lening” in het leven te roepen waardoor via de energierekening de investeringskosten en de baten eerlijker verdeeld worden tussen de investeerder (verhuurder) en de gebruiker (huurder).
 • De meest energie intensieve energietak in Amsterdam zijn de datacentra. Daar is door anders koelen een energiebesparing van 20%, oftewel 60 miljoen kwh, te behalen. Dat is vergelijkbaar met het electrisch jaargebruik van 20.000 huishoudens. Omdat de datacentra deze investering binnen 5 jaar kunnen terugverdienen, mag Amsterdam dit afdwingen.
 • Amsterdam blijft inzetten op klimaatneutraal bouwen. De economische crisis is geen reden de klimaatcrisis te verwaarlozen door goedkope en niet duurzame bouw.

Energietransitie

 • De criteria voor duurzame bedrijven om aanspraak te kunnen maken op het Amsterdams Investeringsfonds worden versoepeld, en de rendementseis wordt verlaagd.
 • De haven van Amsterdam is nu nog de tweede kolenhaven van Europa. Het havengebied moet compacter worden ingericht, zodat ruimte ontstaat voor duurzamere functies, en voor energieopwekking door wind en zon.
 • Alle platte daken in Amsterdam worden groene daken, met zonnepanelen.
 • Amsterdam blijft werken aan warmte/koude opslag, en doet dat niet alleen met coöperaties, maar ook met grote bedrijven.

Zelf doen stimuleren

 • De gemeente maakt kansenkaarten voor wind en zonne-energie, zodat bewoners en ondernemers weten welke daken of plekken geschikt zijn, en daar het initiatief op kunnen nemen.
 • Alle daken die eigendom zijn van de gemeente en niet door de gemeente zelf worden gebruikt voor duurzame opwekking worden ter beschikking gesteld aan initiatieven zoals Zon op Noord.
 • Het belastinggebied van de gemeente moet worden uitgebreid om te passen de decentralisatie golf en bij de rol van de gemeente als aanjager van stedelijke verduurzaming. Huiseigenaren die significant investering in de verduurzaming van hun huis krijgen korting op de OZB.

Amsterdam: Voor Iedereen

De kracht van Amsterdam is haar diversiteit. Amsterdam biedt een thuis voor arm en rijk, voor honderden verschillende nationaliteiten, voor homo’s, hetero’s, voor gezinnen en alleenstaanden. GroenLinks strijdt voor een stad waarin al die mensen de kans krijgen om mee te doen, door te werken, of in ieder geval te participeren in de stad.

Het Amsterdam van GroenLinks laat Amsterdammers die hulp nodig hebben niet in de kou staan. Maar ons Amsterdam helpt mensen ook om uit het vangnet te komen en weer op eigen benen te gaan staan. Het Amsterdam van GroenLinks emancipeert. Het Amsterdam van GroenLinks biedt niet alleen kansen en hulp, maar ook vrijheid. De vrijheid om jezelf te zijn, om jezelf te ontwikkelen, om deel te nemen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelf invulling te geven aan de wijze waarop.

In Amsterdam moet je jezelf kunnen zijn. GroenLinks vecht voor een stad waar culturele en seksuele diversiteit gevierd en omarmd wordt. Een stad waar de gemeente zich opstelt als facilitator van vrijheid, niet als beperker ervan. Een stad waar cultuur overdag en ’s nachts in al zijn veelzijdigheid te beleven is.

Sociaal en Solidair: Een Barmhartige Stad die voor je klaar staat.

 • GroenLinks helpt zorgen voor Amsterdammers. De bezuiniging op de thuiszorg, hulp bij huishouding, dagbesteding en begeleiding heeft gevolgen voor meer dan 10 000 Amsterdammers. Helemaal oplossen kan Amsterdam dat niet, maar juist als emancipatiepartij moeten we er alles aan doen om de impact zoveel mogelijk te verkleinen.
 • Mantelzorgers ondersteunen: respijtdagen en in sommige gevallen desgevraagd vrijstelling van sollicitatieplicht gedurende mantelzorguren.
 • Sociale firma’s en kleinschalige buurtzorg-coöperaties moeten worden ondersteund en gestimuleerd.
 • GroenLinks wil een Amsterdam dat oog heeft voor mensen die onze hulp het hardste nodig hebben. Juist GroenLinks komt op voor de verschoppelingen.
 • Voorzieningen voor dak- en thuislozen bieden in ons Amsterdam toegang aan iedereen die dat nodig heeft. Bad, bed en brood, zonder zwaar te tillen aan regiobinding.
 • Amsterdam vangt vluchtelingen binnen de stadsgrenzen ruimhartig op.
 • GroenLinks wil dat ook mensen die langere tijd niet aan werk komen kansen blijven krijgen. Wie alleen maar bezig is met overleven, krijgt niet de kans zich te ontwikkelen. Armoede kan isolerend werken. Kinderen die opgroeien in armoede lopen het gevaar om achterstanden op te lopen.
 • Wanneer arbeidsparticipatie niet direct voorhanden is, blijft GroenLinks inzetten op maatschappelijke participatie. We zetten in op laagdrempelige welzijnsvoorzieningen die kleinschalig genoeg zijn om maatwerk te kunnen leveren.
 • Inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en kwijtschelding van lokale lasten worden ingezet om een armoedeval te voorkomen, of te bestrijden.

Emancipatie: een Diverse Stad om Jezelf te Vinden

 • GroenLinks ondersteunt mensen in het vinden van zichzelf. Daarom willen we niet alleen werkloosheid en armoede bestrijden, maar ook sociaal isolement, discriminatie en achterstelling. Je kunt pas vrij zijn als je niet alleen in staat wordt gesteld jezelf te onderhouden, maar juist ook om jezelf te vinden.
 • De budgetten voor onderwijs over culturele en seksuele diversiteit moeten afdoende zijn om Amsterdammers kennis te laten maken met de verscheidenheid van Amsterdam
 • Emanciperende zelforganisaties worden ondersteund, en het budget voor het gemeentelijke Service Punt Emancipatie blijft op peil.
 • Discriminatie in bijvoorbeeld het onderwijs, de openbare ruimte, de horeca en op de arbeidsmarkt wordt bestreden. Via een proef met anoniem solliciteren wordt bekeken hoe structurele discriminatie op de arbeidsmarkt moet worden aangepakt.
 • GroenLinks blijft inzetten op het bestrijden van de achterstelling en achterlating van migrantenvrouwen.

Vrijzinnig: een Vrije Stad om Jezelf te Zijn

 • In het cultuurbeleid van de stad moet ruimte zijn voor veelzijdigheid en kleinschaligheid.
 • GroenLinks is tegen een repressieve overheid. Misdaad moet worden voorkomen door preventie, maar zaken als bestuurlijke ophouding, preventief fouilleren en cameratoezicht kunnen negatief werken op de sociale cohesie van de stad, en op de vrijheidsbeleving van mensen.
 • GroenLinks vecht voor het behoud van Amsterdamse coffeeshops en smartshops, en op voorlichting zodat volwassenen die daarvoor kiezen veilig en verstandig toegang hebben tot de roes van hun keuze.
 • De mogelijkheid om gelijk- en anders-gestemden te ontmoeten draagt bij aan de sociale cohesie en het onderling begrip in de stad. Daarvoor is een verscheidenheid aan ontmoetingsmogelijkheden voor homo’s en hetero’s, jongeren en ouderen, allochtone en autochtone Amsterdammers belangrijk. Dat vereist ruimte voor maatwerk in het horecabeleid, maar ook in het welzijnsbeleid.

Amsterdam: Fietsstad in het Groen

Vanuit elke plek in Amsterdam ben je binnen met de fiets binnen 15 minuten in het groen. Er is geen manier om je sneller, vrijer, en duurzamer door of uit onze groene stad te verplaatsten dan de fiets. Behalve dan te voet. Er is geen partij zo herkenbaar op het scheppen van ruimte voor fietsers en voetgangers als GroenLinks. Het tijdperk dat de auto heer en meester was in onze openbare ruimte is voorbij. Omdat de druk op de stad toeneemt, en het aantal fietsers explodeert, is het nu aan ons om de lijn van de afgelopen jaren voort te zetten: auto’s aan de rand van de stad, of in een garage. Zoveel mogelijk groene fiets, loop en verblijfsruimte.

De Autoluwe Stad

 • Tot 2020 wordt een groei van het aantal fietsers met 20% verwacht. Dat vergt blijvend inzetten op meer ruimte. De Munt wordt een autovrij stadsplein.
 • Trottoirs worden bij herinrichting verbreed ten koste van straatparkeren.
 • Parkeren wordt verplaatst naar de rand van de stad, de park&ride, en voor wie dat niet anders kan, naar garages binnen de ring.
 • Woonwijken en buurten zijn geen doorgaande routes Het autoverkeer wordt zo geregeld dat alleen strikt noodzakelijk autoverkeer door de stad heenrijdt.

Duurzaam verkeer en vervoer

 • De Plusnetten voor fietsers moeten worden aangevuld met emissievrije fiets- en wandelroutes.
 • Scooters moeten overal naar de rijbaan, en voor scooters en motoren komt betaalt parkeren. Electrische scooters en motoren parkeren gratis. De stad kan dit zelf regelen.
 • Amsterdam gaat door met het installeren van een fijnmazig netwerk aan electrische oplaadpunten. Wie elektrisch rijdt, parkeert voor minder.
 • Er komt een milieuzone voor vervuilende diesel personenauto’s.

Ruime, groene stad

 • Er wordt geïnvesteerd in het groen in, en om de stad. De ecologie van de stad krijgt een impuls. Simpele maatregelen zoals het versterken van de Brette-zone door meer waterbeplanting doet de stad snel, en zelf. Voor dure projecten zoals het verbeteren van de natuurwaarden in het IJmeer, worden regionale partners betrokken.
 • Groen in de openbare ruimte wordt geïntensiveerd en zelfbeheer gestimuleerd. Er wordt geïnvesteerd in de verblijfskwaliteit van de Amsterdamse openbare ruimte.
 • Braakliggende terreinen worden (tijdelijk) groen ingericht.

 

Abonneren op Jorrit Nuijens RSS